Thiết Kế Ảnh Thumbnail Youtube Cho KISATO

Thumbnail (ảnh đại diện) là một thuật ngữ được sử dụng trên youtube nhằm nhắc đến những hình ảnh thu nhỏ (có kích thước 1280x720 px), thể hiện sơ bộ về nội dung chủ đề của video hướng đến....

Dự Án Xây Dựng Kênh TikTok Cho KISATO

Có thể nói, tới thời điểm hiện tại. Tiktok là một nền tảng trở thành xu hướng thịnh hành được nhiều người chú ý và sử dụng, thậm chí con số được thống kê về tỷ lệ người dùng...